SCHENKEN AAN LEV


  U kunt ons werk steunen door een schenking.

 
  STICHTING LEV is een onafhankelijke en niet gesubsidieerde non-profit­instelling en een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 
  Uw schenking is dan ook aftrekbaar van de belasting.
U kunt uw bijdrage overmaken op:
 
  IBAN: NL65 INGB 0006 1819 21, o.v.v. ‘schenking’
  ANBI-gegevens:    
  RSIN / fiscaal nr:

Bestuur:
(onbezoldigd)


Jaarrekening:

Beleidsplan:
811296271

Dra. Dodo van Uden (voorzitter)
Drs. Niek de Wilde (secretaris)
Drs. Henk Scholder (penningmeester)

Jaarrekening 2017

Beleidsplan Stichting LEV 2017-2019